Επικοινωνία

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

23οΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ : 210349500

ΦΑΧ :

Email :